Předmět seznamuje studenty s oborem biomechanika. Důraz je kladen zejména na fyzikální základy biomechaniky, pochopení kinematiky a dynamiky pohybu celého těla a jeho jednotlivých částí. Pozornost je dále věnována i aspektům mechanických vlastností těles (tuhost, pružnost) a základům mechaniky tekutin s ohledem především na cévní systém.