Předmět poskytuje základní informace týkající se předmětu biofyzika. Seznamuje studenty s využitím biofyziky v oblasti medicínských diagnostických a léčebných metod. Studenti získají základní informace o fyzikálních odlišnostech jednotlivých metod a jejich biologických účincích. Cílem výuky je seznámení studentů s vybranými oblastmi biofyziky - základními poznatky fyziky a problematikou jejího využití v lékařství.