Předmět je součástí komplexu základních studijních předpokladů a svým obsahem navazuje na poznatky získané v anatomii. Cílem předmětu je porozumět základním fyziologickým funkcím lidského organizmu (fyziologii buňky a jednotlivých tělesných orgánů, základním fyziologickým projevům organizmu, fyziologii stresové reakce při pocitu ohrožení, strachu a úzkosti).