Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Poskytuje studentům poznatky o základních symptomech duševních poruch a základech diagnostiky. Důraz je kladen na možnost uplatnění přístupů zdravotnických záchranářů při kontaktu s pacienty s duševním onemocněním a postižením. Součástí je problematika agrese a jejího zvládání se zaměřením na neodkladnou péči.