Předmět je koncipován jako teoretický. Zaměřuje se na etické otázky vykonávání profese zdravotnického záchranáře, seznamuje s integrací etických principů do etických kodexů a dotýká se etických dilemat v jednání zdravotnických profesionálů vůči pacientům/klientům.