Předmět je koncipován jako teoretický. Podává základní informace z farmakokinetiky a farmakodynamiky, vymezuje pojem léčivo, jeho formy a dávkování, způsoby podání, interakce. Seznamuje studenty s jednotlivými lékovými skupinami, jejich indikací a kontraindikací, hlavními, vedlejšími a toxickými účinky na lidský organizmus. Dále seznamuje s návykovými látkami a léčivými prostředky je obsahující včetně všech účinků. Poskytuje poznatky z obecné a speciální toxikologie včetně závislostí a zneužívání látek.