Předmět je koncipován jako teoretický celek. Je úvodem do péče o základní potřebu člověka - výživu. Poskytuje ucelené informace o výživě a jejím významu pro celkový zdravotní stav člověka. Poukazuje na specificky zaměřenou výživu v jednotlivých obdobích života - od novorozenců až po stáří. Popsána je zásadní role výživy v primární prevenci chorob. Předmět seznamuje s rizikovými faktory výživy i s výživovými zvyklostmi populace, dále se systémem dietního stravování a výživou v nemoci. Pozornost je věnována také problematice bezpečnosti potravin.