Předmět je kocipován jako teoretický. Poskytuje ucelené informace o výživě a jejím významu pro celkový zdravotní stav člověka a o malnutrici. Seznamuje studenty se zásadami přípravy stravy a alternatuvními způsoby podávání. Součástí je i hodnocení stavu výživy a energeticko-nutriční bilance. Předmět zahrnuje přednášky s obsahem, který je součástí teoretického základu pro všeobecné sestry.