Předmět je součástí teoretického základu pro ošetřovatelskou péči v práci porodní asistentky. Je úvodem do péče o základní potřebu člověka - výživu. Poskytuje ucelené informace o výživě a jejím významu pro celkový zdravotní stav člověka. Seznamuje s riziky podvýživy a nadměrné výživy. Dále je specificky zaměřen na výživu těhotných a kojících žen, včetně výživy ženy při obtížích v těhotenství a při kojení. Popsána je zásadní role výživy v primární prevenci chorob. Předmět seznamuje s rizikovými faktory výživy i s výživovými zvyklostmi populace, a také se systémem dietního stravování a výživou v nemoci. Pozornost je věnována rovněž problematice bezpečnosti potravin.