Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický a je zaměřen na získání základních vědomosti z pedagogiky a didaktiky. V souvislosti s ošetřovatelským procesem a znalostmi z klinických oborů se studenti učí používat didaktických metod a postupů pro výchovné působeni na jedince, rodinu a komunitu v péči o vlastní zdraví a prevenci nemocí. Studenti se naučí používat edukační proces v souladu s ošetřovatelským procesem. Naučí se sestavit a aplikovat edukační program na základě zjištěné edukační anamnézy, provede evaluaci edukačního procesu.