Předmět se soustředí na kvantitativní přístup ve výzkumu, specificky v oblasti péče o zdraví a s důrazem na vybrané možnosti statistického zpracování získaných informací. Cílem předmětu je kromě jiného poskytnout studentům praktický návod, jak postupovat při zpracování bakalářské práce.