Předmět je podkladem pro výuku předmětu Základy fyzioterapie a vyšetřovací metody II. Cílem je zvládnutí uvedených pohybových dovedností, rozvoj všech pohybových schopností a jejich aplikace ve fyzioterapeutických postupech včetně grafického znázornění pohybu a názvosloví.