Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Poskytuje studentům informace o základních metodách vyšetření hybného systému a cílech fyzioterapie. Znalosti získané ve výuce tohoto předmětu jsou předpokladem úspěšného zvládnutí fyzioterapeutických postupů.