Je základním oborovým předmětem a navazuje na výuku předmětu Fyzioterapie III. Je koncipován jako teoreticko - praktický. Seznamuje studenty o patogenezi funkčních poruch hybného systému, o metodikách využívaných v rehabilitaci a fyzioterapeutických postupech v jednotlivých klinických oborech. Tyto poznatky uplatní studenti v odborné praxi.