Předmět je koncipován jako teoretický a vymezuje základní aspekty v oblasti komunitní primární zdravotnické péče a v domácím ošetřování z hlediska všeobecné sestry. Seznamuje s realizací ošetřovatelského procesu v komunitní péčí a s možnostmi spolupráce se sociální sférou. Získané znalosti uplatní studenti v odborné praxi zaměřující se na primární zdravotní a domácí péči. Cílem předmětu komunitní péče je získání informací o uplatnění všeobecné sestry při poskytování ošetřovatelské péče v komunitě se zaměřením na domácí péči.