Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Zabývá se vybranou pojmovou terminologií, multikulturní diagnostikou, základními charakteristikami a kulturou minoritních skupin. Zdůrazňuje transkulturní přístup zdravotnického pracovníka v péči o pacienta s odlišnými socio-kulturními potřebami a prioritami. Součástí předmětu jsou i informace z oblasti legislativní. Cílem je pochopení odlišnosti v hodnotách a přesvědčení pacienta.