Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Podává ucelené informace o zdravotnickém operačním středisku, jeho historii, významu a vývoji, právních i psychologických aspektech operačního řízení práce na ZOS. Obsahem předmětu jsou poznatky základních principů vedení telefonického hovoru, příjmu tísňové výzvy, lokalizace, navigace, využívání geografických informačních systémů, klasifikace událostí, indikace a jejich význam, stupeň naléhavosti. Student je dále seznámen s telefonicky asistovanou první pomocí, úkoly operačního řízení, to vše s ohledem na efektivní využití výjezdových skupin pro poskytování ZZS. Metodami optimální alokace zdrojů, specifikami řízení LZS, činností ZOS při MU, s komunikačními technologie a management a řízení kvality práce ZOS.