Předmět podává základní informace o využití arteterapie u dětí a dospělých s mentálním, pohybovým a smyslovým postižením. Dále se zabývá arteterapií v rámci ergoterapie a umožňuje posluchačům osvojit si některé techniky aplikované v ergoterapeutické intervenci.