Předmět je nezbytnou součástí teorie ošetřovatelství, která umožňuje studentům pochopit hlavní úkol profesionální ošetřovatelské praxe, kterým je vyhledávání a uspokojování potřeb dětského pacienta, rodiny nebo komunity. Seznamuje studenty s charakteristikami potřeb u dětí v různých fázích jejich vývoje ve vztahu ke zdraví, nemoci nebo k zdravotnímu postižení. Zaměřuje se na osvojení myšlenkových postupů v jednotlivých fázích ošetřovatelského procesu jako metody řešení pacientových problémů. Poskytuje přehled o způsobech a formách dokumentování ošetřovatelské péče.