Předmět pokrývá problematiku vědecké práce od vymezení problému, volby adekvátní metody, rešeršní činnosti a vytvoření dotazníků až po vybrané možnosti statistického zpracování získaých informací a zásady jejich publikace. Cílem předmětu je především poskytnout studentům praktický návod, jak postupovat při zpracování bakalářské práce, včetně podání informací o možnosti zapojit se při tom do výzkumu realizovaného na fakultě.