Předmět je nedílnou součástí odborné přípravy zdravotníka. Uvádí do oblasti znalostí specifik a komunikace se členy minorit a migrantů ve zdravotnickém prostředí při poskytování kulturně shodné ošetřovatelské péče. Popisuje základní odborné pojmy, které definují multikulturní prostředí a vysvětlují možné problémy a konflikty, které v něm nastávají. Seznamuje s problematikou migrace a imigrace na území ČR, na změny atmosféry a postojů k migrantům v rámci majority. Seznamuje s fázemi kulturního šoku při přesunu jedince do odlišné kultury. Uvádí popis modelů, které lze použít při identifikaci potřeb nemocných členů minorit a etnik, informuje o odlišnostech vybraných národností a kultur, které žijí na území České republiky.