Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Obsah tvoří jádro profesionálních dovedností dětských sester a patří ke komplexu základních odborných předmětů. Na základě teoretických znalostí učí ošetřovatelskou techniku výkonů a postupy ošetřovatelské péče. Důraz je kladen na dodržování klinických doporučených postupů ve shodě s nejnovějšími vědeckými poznatky a rozvojem technologií. Jednotlivé ošetřovatelské postupy a techniky jsou vyučovány ve shodě s holistickým přístupem k dítěti, akceptováním jeho práv a dodržováním pravidel ochrany a bezpečnosti při práci.