Předmět je koncipován jako teoretický. Seznamuje studenty se zdravotní politikou SZO a její realizací na úrovni našeho státu, s druhy a formami zdravotních služeb a podmínkami jejich poskytování ve zdravotnických zařízení. Poskytuje stěžejní informace o hygieně a epidemiologii při ochraně a podpoře veřejného zdraví. Student/ka získá znalosti potřebné pro ochranu a podporu veřejného zdraví, pochopení vazeb a souvislostí mezi klinickou a preventivní medicínou a ošetřovatelstvím, prevenci profesionálních poškození zdraví zdravotníků.