Předmět je koncipován jako teoretický. Seznamuje studenty s obecnou psychiatrií, možností diagnostiky a terapie. Seznamuje s právními aspekty související s duševními poruchami, poukazuje na důležitost ošetřovatelské péče jako součást léčby duševních poruch.