Předmět je koncipován jako teoreticko - praktický a je součástí skupiny předmětů, které vycházejí z klinické praxe. Studenti si osvojí znalosti, dovednosti a zásady pro poskytování laické a předlékařské první pomoci u akutních a zdraví ohrožujících stavů, jenž vznikly v následkem úrazu nebo díky náhlému zhoršení nemoci. Studenti jsou seznámeni s klinickými stavy, které bezprostředně ohrožují život člověka, včetně specifických postupů, které vedou k jeho záchraně. Součástí předmětu jsou poznatky o právní a organizační problematice poskytování první pomoci, o organizaci medicíny katastrof, neodkladné péče a krizového managementu.