Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Seznamuje studenty se současným stavem sociální rehabilitace, s různými formami sociální péče v pobytových zařízeních pro osoby s tělesným, mentálním postižením a pro seniory. Poskytuje rozbory sociální dokumentace, sociálního šetření a příklady konkrétních situací pacientů/klientů.