Předmět seznamuje studenty se základními pojmy předmětu Sociální politika. Zaměřuje se na oblast politiky zdravotnictví a sociálního zabezpečení. Cílem předmětu je také porozumět základním pojmům z oblasti sociální péče a prevence. Seznámit studenty s cílovými skupinami uživatelů sociální péče, s organizační strukturou sociálních služeb. Diskusní formou reaguje na aktuální dění v uvedených oblastech sociální politiky v ČR a EU.