Je předmětem profilujícího základu studijního programu fyzioterapie, koncipován jako teoreticko-praktický. Seznamuje studenty s patogenezí funkčních poruch hybného systému, metodikami využívaných v rehabilitaci a fyzioterapeutickými postupy v jednotlivých klinických oborech. Tyto poznatky uplatní studenti v odborné praxi. Cílem je uplatnění znalostí jednotlivých postupů a metodik v klinických oborech.