Předmět je koncipován jako teoretický. Studenti se seznámí se základy lékařské mikrobiologie - virologie, bakteriologie, mykologie, parazitologie, imunologie a epidemiologie infekcí ve vztahu k infekčním chorobám, vzniku a šíření infekčních nemocí, jejich laboratorní diagnostiky a možnostmi léčby, včetně protiepidemických opatření. Dále studenti získají informace o zásadách ochrany zdraví a bezpečnosti práce na zdravotnických pracovištích, zejména při výkonu prací s biologickým rizikem. Studenti budou ovládat charakteristiku a zásady prevence infekcí spojených se zdravotní péčí, hygienu rukou a základy dezinfekce a sterilizace.