Cílem předmětu je seznámit posluchače se základy fungování informačních a komunikačních technologií přenesených do zdravotnického systému, a to zejména ve významných aplikačních oblastech podpory klinického i administrativního procesu poskytování zdravotní péče (E-health).