Předmět rozvíjí znalosti studentů o problematice výzkumu obecně, ovšem zejména s důrazem na specifika zdravotnických oborů a v kombinaci s praktickým zvládnutím vybraných statistických postupů pomocí Excelu.