Předmět je koncipován jako teoreticko - praktický a je profilujícím předmětem pro porodní asistentku. Napomáhá rozvinout počáteční dovednosti pro praxi porodní asistentky. Důraz je kladen na procvičení těchto dovedností v prostředí odborné učebny v simulovaných situacích. Cílem předmětu je profesní příprava porodní asistentky pro komplexní ošetřovatelskou péči o ženu v různých věkových obdobích života.