Předmět navazuje na informace získané ve fyzioterapii a poskytuje znalosti z moderních metod pohybové terapie. Formou teoreticko - praktickou si studenti osvojí tyto metody a využijí je v odborné praxi.