Předmět poskytuje poznatky základů radiologie, vyšetřování RTG zářením, radiodiagnostiky, radioterapie a nukleární medicíny. Součástí jsou informace o biologických účincích ionizujícího záření a principy radiační ochrany včetně základní legislativy.