Předmět je zaměřený na zdraví populace, vědecké a praktické (včetně legislativních opatření) přístupy k jeho ochraně a podpoře, na pochopení příčin možného poškození zdraví, ale i faktorů, které působí na zvyšování úrovně zdraví a jeho optimalizaci, na možné aktivity zdravotnických pracovníků a zdravotnických zařízení v této oblasti.