Předmět poskytuje široký základ odborného vzdělání, které je nezbytným předpokladem pro osvojení dalších odborných předmětů. Poskytuje studentům nezbytná fakta z klinicky aplikované anatomie a fyziologie. Učí chápat organizmus jako dynamický adaptabilní celek. Cílem je naučit studenty základní anatomickou terminologii, zvládnout anatomii struktur orgánů a orgánových systémů lidského těla, pochopit vztah funkční anatomie k ostatním lékařským vědám. Na poznatky z anatomie a fyziologie navazují předměty patofyziologie, patologie a řada klinických předmětů-