Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek pro porodní asistentky, které pečují o ženu v průběhu jejího života. Předmět je součástí komplexu základních odborných předmětů pro obor porodní asistence, který seznamuje studenta s nejnovějšími poznatky z klinického oboru gynekologie. Velká pozornost je věnována primární prevenci, jež je významným podílem porodní asistentky na zajišťování zdraví ženy ve všech věkových období, a to jak ve zdraví, tak nemoci. Z patofyziologických stavů se předmět věnuje těm, které jsou pro kvalitu života ženy stěžejní. Na poznatky z klinické gynekologie, urogynekologie, onkogynekologie, gynekologie dětského věku navazuje ošetřovatelská péče, která je poskytovaná formou ošetřovatelského procesu, který respektuje individualitu a jedinečnost ženy. Cílem studijního předmětu je schopnost aplikovat získané vědomosti v reálném kontaktu se ženami.