Předmět poskytuje základní informace týkající se předmětu biofyzika. Cílem výuky je seznámení studentů s vybranými oblastmi biofyziky - základními poznatky fyziky a problematikou jejího využití v lékařství.