Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Seznamuje studenty se základy biofyziky a jejím využití v oblasti medicínských diagnostických a léčebných metod. Podává základní informace o fyzikálních odlišnostech jednotlivých metod a jejich biologických účincích, poskytuje poznatky o jednotlivých druzích přístrojů a vyšetřovacích metod.