Předmět je teoretický a skládá se ze dvou částí. V první části poskytuje ucelené informace o léčivých přípravcích v klinické praxi, o mechanismu jejich působení na stav organismu. Ve druhé části poskytuje informace o léčivých přípravcích používaných v porodnictví a příbuzných oborech, které jsou významné pro práci porodní asistentky. Důraz je kladen na hlavní účinky, možné vedlejší a nežádoucí účinky těchto léčiv na lidský organismus, na indikace léků v souvislosti s graviditou a kojením.