Je předmětem profilujícího základu studijního programu, koncipován jako teoreticko - praktický. Seznamuje studenty s patogenezí funkčních poruch hybného systému, o metodikými a fyzioterapeutickými postupy v jednotlivých klinických oborech. Tyto poznatky uplatní studenti v odborné praxi. Cílem výuky předmětu je uplatnění znalostí jednotlivých postupů a metodik v jednotlivých klinických oborech, uvědomění si zvláštností a jedinečností těchto postupů a možností aplikovat správný výběr fyzioterapeutického postupu dle klinického onemocnění.