Strategické řízení je v současné době běžným a hojně využívaným manažerským nástrojem ve zdravotnictví. Aktuálně se prosazují také přístupy corporate governance, tedy komplexní přístup ke správě a řízení zdravotnických zařízení. Cílem kurzu je seznámení se a aplikace základních přístupů strategického řízení a strategického uvažování ve zdravotnictví. Pozornost bude věnována cyklickému modelu tvorby strategických rozhodnutí, ale také analýze realizovaných strategických rozhodnutí v rámci českého zdravotnictví a mezinárodního srovnání.