Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou zdravotnických systémů, organizací ve zdravotnictví a sociálních systémech v ČR a také kontextu EU. Student získá ucelený přehled o aktuálním vývoji v oboru u nás i v mezinárodním srovnání. Studenti využijí své znalosti a dovednosti při výkonu manažerských funkcí v rámci zdravotnictví a systému sociálního zabezpečení. Bude schopen řídit rozhraní mezi zdravotními službami a dalšími segmenty.