Předmět Management a marketing je zaměřený na osvojení si základních teoretických znalostí týkajících se managementu a marketingu s ohledem na možnost aplikace ve zdravotnictví. Cílem předmětu je naučit uplatňovat základní manažerské metody a techniky rozhodovaní v řízení, organizovaní a vedení lidí. Dále blíže pochopit marketingové řízení v této oblasti, které managementu pak umožní upravit nabídku dle přání veřejnosti.