Předmět předkládá studentům základní informace z vyšetřovacích metod a komplexní informace o léčebných metodách ve fyzioterapii. Je úvodem do studia rehabilitačních oborů.