Představení konstrukce a principů fungování základních přístrojů používaných v radioterapii, nukleární medicíně a radiodiagnostice.