Představení konkrétních přístrojů používaných v radioterapii, nukleární medicíně a radiodiagnostice v nemocnicích Krajské zdravotní a.s. Seznam přístrojů: 1.Rentgenová diagnostická zařízení (stacionární skiagrafická a skiaskopická zařízení včetně příslušenství, mobilní skiagrafická a skiaskopická zařízení včetně příslušenství, angiografická zařízení včetně příslušenství, mamografická zařízení s příslušenstvím, zařízení výpočetní tomografie-CT, rtg kostní denzitometry, 2.ultrazvuková zobrazovací zařízení, 3.zařízení k vyšetřování užitím magnetické rezonance, 4.hybridní zobrazovací systémy - zařízení pro diagnostiku pomocí PET/CT, PET/MR a SPECT/CT, 5.přístroje a příslušenství užívané k intervenčním výkonům pod kontrolou zobrazovacích metod.