Předmět je zaměřený na základní rysy a oblasti působení veřejného zdravotnictví, zdraví populace, vědecké a praktické (včetně legislativních opatření) přístupy k jeho ochraně a podpoře, na pochopení příčin možného poškození zdraví, ale i faktorů, které působí na zvyšování úrovně zdraví a jeho optimalizaci a role zdravotnických zařízení a zdravotnických pracovníků při realizaci.