Předmět seznamuje studenty se studiem fyzioterapie na FZS UJEP. Podrobně se zabývá organizací akademického roku, klade důraz na požadavky v teoretické a praktické výuce. Předmět se také věnuje důležitým dokumentům fakulty (směrnice děkana, příkazy rektora, harmonogram akademického roku aj.). Nedílnou součástí předmětu je i představení laboratoří FZS UJEP: Laboratoře pro studium pohybu a Laboratoře pro studium chronických onemocnění, které studenti využívají nejen při výuce, ale i při plnění studentských grantových soutěží a při tvorbě bakalářské práce. Předmět představuje program Erasmus+ pro studijní pobyty a praktické stáže studentů. Předmět Úvod do studia zahrnuje informace o vědeckých knihovnách (Vědecká knihovna UJEP a Lékařská knihovna Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem). Veškeré informace z předmětu jsou předpokladem pro úspěšné studium na FZS UJEP.