Předmět pokrývá problematiku vědecké práce od vymezení problému, volby adekvátní metody a vytvoření dotazníků až po vybrané možnosti statistické deskripce získaných informací. Cílem předmětu je především poskytnout studentům praktický návod, jak postupovat při zpracování bakalářské práce, včetně podání informací o možnosti zapojit se při tom do tvůrčí činnosti realizované na fakultě.